Проєктування швейних виробів з основами САПР (Васенок Т.М.)

Основи прикладної антропології (Васенок Т.М.)

Сучасні методи проектування одягу (Васенок Т.М., Юрченко Н.О.)

Актуальні питання історії вітчизняної науки та техніки ХІV – ХХ ст. (Абакумова В.І.)

Методика і технології навчання української мови (Бадер В.І.)

Залізобетонні конструкції: навчальний електронний посібник (Хоменко О.Г.)

Система вправ для засвоєння виражальної функції прикметників учнями початкових класів (Зенченко Т.Ф.)

Етнопсихологія як галузь психологічної науки. Курс лекцій (Барсуковська М.В.)

Основні вимоги до написання науково-дослідних робіт з іноземної мови (Мілютіна О.К., Петренко-Агді О.П.) (за загальною редакцією проф. Лавриченко Н.М.)

Соціологія фізичної культури та спорту (Шконда І.О.)

Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за романом Б. Стокера «Дракула» (Мілютіна О.К., Кадикова Н.В., Зайцева Н.Г.)

Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за романом Е. Бронте «Грозовий перевал» (Кадикова Н.В., Туркіна Л.В., Петренко-Агді О.П.)

Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за оповіданнями Едгара Аллана По (Петренко-Агді О.П., Зайцева Н.Г.)

Навчально-методичні рекомендації до проведення занять із домашнього читання за романом Ч. Діккенса «Олівер Твіст» (Туркіна Л.В., Кадикова Н.В., Заремська І.М., Зайцева Н.Г.)

Навчальний посібник "Синтаксис складного речення" (Кухарчук І.О.)

«Актуальні питання української революції 1917 – 1921 рр.» Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за освітнім ступенем «Магістр» (Грибенко О.М.)

Українська діалектологія (Марєєв Д.А.)