HighWire Press Рецензовані повнотекстові статті  з журналів
Journals4Free Академічні журнали відкритого доступу
Getty Publications Virtual Library Відкритий ресурс з історико-археологічних наук, мистецтва. 
Open Access Publishing in European Network Наукові видання з гуманітарних дисциплін
Elsevier Журнали відкритого доступу
Academicjournals Повнотекстові англомовні наукові журнали з медицини, освіти, мистецтва
Electronic Journals Library Електронні академічні журнали
Springer books Книги наукового видавництва Springer
Ingenta Мультидисциплінарна бібліографічна база даних
Comparative education review Порівняльний огляд освіти
Educational review Освітній огляд
Open Educational Resources Відкриті освітні ресурси
Recently published on the digital publishing platform for magazines Періодика  університету Миколи Коперника (Польща)
Periodica Polytechnica Наукові періодичні видання
American Educational Research Journal Американський журнал педагогічних досліджень
Review of research in education Огляд досліджень в галузі освіти