ПЕЧЕНА АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Контакти:  тел. (05444) 2-42-19; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: Ніжинське культурно-освітнє училище (1987 р.);
Київський державний інститут культури (1993 р.);
Харківська державна академія культури (2013 р.)

Трудова діяльність:
Завідувач бібліотеки-філії Глухівської ЦБС Сумської області (1987-1988);
старший бібліотекар відділу обслуговування Глухівської центральної районної бібліотеки (1988-1996);
бібліотекар 1 категорії відділу обслуговування Глухівської центральної районної бібліотеки (1996-2000);
головний бібліотекар відділу обслуговування Глухівської центральної районної бібліотеки, провідний бібліограф бібліотеки Глухівського державного педагогічного університету (2000-2001);
головний методист, завідувач методико-бібліографічного відділу Глухівської централізованої бібліотечної системи (2001);
директор бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (з 2001 р.);
Наукові інтереси: соціальні комунікації, сучасне бібліотекознавство.

Публікації:
1. Печена А. В. До становлення масової роботи вітчизняних бібліотек: суспільно-історичний аспект [Текст] / А. В. Печена // Вісник Харківської державної академії культури : Зб. наук. праць . – Вип. 34 . – Харків : ХДАК , 2011. — С.156-163 .
2. Печена А. В. Бібліотека і мас-медіа – ключові аспекти взаємодії [Текст] / А. В. Печена // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : у 2 ч. : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19-20 квіт. 2012 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології . — Х., 2012.— С.240-241.
3. Печена А. В. Концептуальні засади регіональної взаємодії бібліотечного соціального інституту в системі масових комунікацій [Текст] / А. В. Печена // Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм'я та Слобожанщини: минуле і сучасність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер., лют. 2012 р. / — Глухів ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М. , 2012 . — 176 с.
4. Печена А. В. Особливості організації масової роботи бібліотеки в сучасних умовах [Текст] / А. В. Печена // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : у 2 ч. : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22–23 квіт. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. — Х., 2010. — Ч. 2. — С. 106–107.
5. Печена А. В. Роль і місце сучасної бібліотеки в сфері масових комунікацій [Текст] / А. В. Печена // Наука і вища освіта: у 4 т.: тези доповідей учасників XVIII Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 22–23 квіт. 2010 р. / Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя: Вид-во, КПУ, 2010. — Т.4. — С. 316-317.
6. Печена А.В. Фонд бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету як джерело дослідження історії Гетьманщини [Текст] / А.В.Печена // Сіверщина в історії України: матеріали VII наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2008 р. /М-во регіон. розвитку та будівн. України, Держ. історико-культ. заповідник у м. Глухові, М-во освіти і науки України, Глухівський держ. пед. ун-т ім. О.Довженка. — Суми, 2008. — С.217.
7. Печена А.В. Фонд рідкісних видань як документно-комунікаційна складова екскурсійної діяльності бібліотеки / А. В. Печена // Краєзнавство і туризм у соціокультурному розвитку особистості: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конфер., 24–25 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Сумська обл. держ. адмін., Глухів. націон. пед. ун-т ім. О. Довженка [та ін.] — Глухів . — РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. — С 60-62.
8. Печена А. В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження бібліотеки в системі масової комунікації [Текст] / А. В. Печена // Вісник Харківської державної академії культури : Зб. наук. праць . – Вип. 37 . – Харків : ХДАК , 2012.—152-160.
9. Печена А. В. Бібліотека в системі масових комунікацій: регіональна практика і стратегія розвитку [Текст] / А. В. Печена // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали між нар. наук. конф. 22-23 листопада 2012 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2012.— 175-177.
10. Печеная А. В. Массовая работа современных университетских библиотек / А. В. Печеная // Научные и технические библиотеки.— 2013.— № 8. — С. 9 –16.
11. Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку / А. Печена // Вісник Кн. палати. — 2013. — № 10.— С.15 –17.
12. Печена А. В. Місце бібліотеки в системі масової комунікації [Текст] / А. В. Печена // Вісник Харківської державної академії культури : Зб. наук. праць . – Вип. 42 . – Харків : ХДАК , 2012. — 196-204.

Громадська діяльність: член ректорату, член Вченої ради Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка.

Відзнаки: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.)