Крижанівський Віталій Михайлович

Кандидат історичних наук (2012).

Вищу освіту здобув у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, отримавши кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Джерела з історії Єлисаветградського міськогосамоврядування (червень 1871 – лютий 1917 рр.)» (спеціальність 07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).