Бакалець Олексій Андрійович

Кандидат історичних наук (2007), доцент (2012).

Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Монетні скарби як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1764 рр.)» (спеціальність 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни).

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

Найбільш важливі наукові та навчально-методичні праці:

  1. Скарби монет як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1781 рр.).  – К. : Стилос, 2012.  – 334 с.
  2. Барський районний історичний музей : путівник / [авт.-уклад. Бакалець О. А.]. - Бар ; Вінниця : Рогальська І. О., 2014. - 46 с. : іл. 
  3. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття : навч. посіб. ; конспекти лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник / МОН України. ГНПУ імені Олександра Довженка. – 2-ге вид., доп.  – Львів : Магнолія, 2015. – 576 с.
  4. Актуальні проблеми української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства (за письмовими та скарбовими джерелами). – Львів : Магнолія, 2015. - 230 с.
  5. Актуальні проблеми розвитку української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства (за письмовими та скарбовими джерелами) : зб. наук. праць. – Львів : Магнолія, 2015. – 232 с.
  6. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. – Вид. 2–е. – Глухів : РВВ ГНПУ імені Олександра Довженка, 2015. – 576 с.
  7. Скарби Поділля XIV – середини XVIIст. Документи і матеріали: історико – нумізматичне дослідження. – Бар – Вінниця Кам’янець – Подільський – Хмельницький – Київ: Видавець Олег Філюк, ТОВ Центр учбової літератури, 2017. – 200 с.