У рамках Днів науки, що проходить в університеті, читальний зал наукової літератури запрошує ознайомитись з книжковою виставкою, присвяченою видатному вченому зі світовим ім’ям, вченому-природознавцю, мислителю, громадському діячеві – Володимиру Івановичу Вернадському (1863 – 1945) – «В. І. Вернадський – велика Особистість, Учений й Громадянин ХХ століття».

Внесок В. І. Вернадського в розвиток різних наукових напрямів як у галузі природничих, так і соціогуманітарних наук важко переоцінити. Видатні наукові досягнення, широчінь світогляду та різноманітність наукових відкриттів і вчень В. І. Вернадського не мають рівних собі в сучасному науковому просторі. Вивчення величезної наукової спадщини вченого й нині є актуальним для історії та методології науки, для глибокого розуміння зв’язку традицій в науці, освіті, культурі, єдності та невіддільності розвитку природи та людства і його майбутнього, ролі науки та особистості в сучасному глобальному інформаційному суспільстві.

В. І. Вернадський був також талановитим організатором науки та вищої школи, засновником Української Академії наук, університетів та інститутів, наукових організацій, що довели свою життєздатність і силу впродовж десятків років.

Осягнути таїну наукового передбачення, познайомитись з окремими фактами біографії  В. І. Вернадського допоможуть книги, статті  періодичних видань з фонду наукової бібліотеки ГНПУ ім. О. Довженка, представлені на цій виставці. Серед книг можна виділити досить рідкісні - «Люди русской науки», випущену в Ленінграді у 1948 році та  2-е видання, виправлене та доповнене книги Л. С.  Берга « Очерки по истории русских географических открытий», видану в Москві  у 1949 році, де представлене листування студента В. І. Вернадського та молодого професора В. В. Докучаєва.

Виставка триватиме до кінця тижня.