19 квітня у читальному залі рідкісних видань наукової бібліотеки Глухівського НПУ ім. О. Довженка відбулися краєзнавчі історико-бібліографічні читання «Глухів і Глухівщина на сторінках журналу «Київська старовина»» (до 135-річчя від часу заснування часопису). Участь в заході взяли бібліотекарі, викладачі та студенти вишу.

Директор наукової бібліотеки А. В. Печена розповіла про журнал «Київська старовина» – перлину бібліотечного фонду Глухівського НПУ ім. О. Довженка, про відображення міста Глухів в українських літописах, хроніках та діаурішах М. Ханенка й Я. Марковича. З історією створення часопису «Київська старовина» присутніх ознайомила  бібліотекар залу рідкісних видань І. Г. Бугайова.

У виступі заступника директора бібліотеки А. М. Книш йшлося про епізоди діяльності Генерального військового суду в Глухові. Антоніна Миколаївна акцентувала на тому, що то була найвища судова установа Гетьманщини в 17-18 століттях. Генеральний військовий суд офіційно діяв до утворення намісництв (1782 – 1783 роки), а фактично існував до 1790 року.

«М. В. Шугуров – автор «Київської старовини» з Глухівщини» – тема виступу старшого викладача кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка В. В. Заїки.

Завідувач відділу обслуговування Л. В. Цуканова у своїй доповіді наголосила на навчальному аспекті видання «Київська старовина» для студентів. Провідний бібліограф О. М. Петриченко репрезентувала доповідь «Портрети та особи «Київської старовини». Миклашевські». Бібліотекар Н. І. Тюльпа висвітлила фрагмент дослідження  історичної розвідки про останнього гайдамаку Семена Гаркушу, котрий було опубліковано у журналі «Киевская старина»  1883 року № 3.

Краєзнавчу літературну бібліографію в журналі «Київська старовина» представила завідувач довідково-бібліографічного відділу І. Р. Рулькова.

Доповіді студентів факультету філології та історії стосувалися Глухова у журнальних записках мандрівників (В. Пронін, студент 14-І групи) та глухівських козацьких клейнод (М. Самощенко, студентка 14-І групи).

У рамках програми також було представлено книжково-ілюстративну виставку «Київська старовина – справжня енциклопедія українознавства», проведено екскурсію до Музею історії козацького права.