yzor1.png

 

 

Книга_1

ЗМІСТ

 

 

Вступне слово

Тема 1. Складне речення як синтаксична одиниця

Тема 2. Складносурядне речення в сучасній українській мові

Тема 3. Складнопідрядне речення в сучасній українській мові

Тема 4. Багатокомпонентні складнопідрядні речення 

Тема 5. Безсполучникове складне речення

Тема 6. Складні синтаксичні конструкції. Період.

Тема 7. Конструкції з чужим мовленням

 

 

 

Глосарій

 

 

 

Література

yzor1.png