Тести з теми 4

Багатокомпонентні складнопідрядні речення

_________________________________________________


   

1.      Складнопідрядні багатокомпонентні речення – речення, що…
 складаються з трьох рівноправних частин;
 складаються з однієї головної і не менше двох підрядних частин;
 складаються з трьох підрядних частин;
 складаються з однієї головної і не менше двох підрядних частин, поєднаних різними типами зв’язку.

2.      За характером синтаксичного зв’язку виділяють такі моделі багатокомпонентних складнопідрядних речень:
 речення з однорідною і неоднорідною підрядністю, з послідовною супідрядністю;
 речення з однорідною і неоднорідною супідрядністю, контаміновані конструкції;
 речення зі ступеневою підрядністю, з неоднорідною супідрядністю;
 речення з однорідною і неоднорідною супідрядністю, з послідовною підрядністю, контаміновані (змішані) конструкції.

3.      У багатокомпонентних реченнях з послідовною підрядністю...
 підрядні частини підпорядковуються різним опорним чи співвідносним словам головної частини, перебувають із нею в неоднакових семантико-синтаксичних відношеннях;
підрядні частини залежать від тієї самої головної частини в цілому, але виражають різні семантико-синтаксичні відношення;
перше підрядне речення  синтаксично й семантично залежить від головного, друге підрядне підпорядковане першому, третє – другому підрядному і т.д.;
дві чи більше підрядні частини пояснюють слово (сполучення слів) у головній частині або однаково пов’язані з усім змістом головної частини.

4.      У реченнях з однорідною супідрядністю...
 дві чи більше підрядні частини пояснюють слово (сполучення слів) у головній частині або однаково пов’язані з усім змістом головної частини;
 підрядні частини залежать від тієї самої головної частини в цілому, але виражають різні семантико-синтаксичні відношення;
 підрядні частини різноструктурні і різнофункціональні;
 перше підрядне речення  синтаксично й семантично залежить від головного, друге підрядне підпорядковане першому, третє – другому підрядному і т.д.

5.      У реченнях з неоднорідною супідрядністю...
 підрядні частини здебільшого поєднуються з головною за допомогою однакових сполучників чи сполучних слів;
 перше підрядне речення  синтаксично й семантично залежить від головного, друге підрядне підпорядковане першому, третє – другому підрядному і т.д.;
 дві чи більше підрядні частини пояснюють слово (сполучення слів) у головній частині або однаково пов’язані з усім змістом головної частини;
 підрядні частини яких підпорядковуються різним опорним чи співвідносним словам головної частини, а також опор­ному чи співвідносному слову і головній частині в цілому або, залежачи від тієї самої головної частини в цілому, перебувають із нею в неоднакових семантико-синтаксичних відношеннях.

6.      До контамінованих багатокомпонентних складнопідрядних речень належать структури, у яких…
 виникає збіг двох однакових сполучників підрядності;
 по-різному комбінуються однорідна і неоднорідна супідрядність, послідовна підрядність;
 одночасно використовуються однакові й різні сполучники підрядності;
 підрядні частини перебувають із головною в неоднакових семантико-синтаксичних відношеннях.

7.      Знайдіть складнопідрядне речення із однорідною супідрядністю.
 Маленьке – не смішне, адже мале і зерно, що силу велетням і геніям несе (В. Симоненко).
 Давно відчуваю, що не можу лишатися спокійним, коли бачу на скошеному осінньому полі скирти свіжої соломи (М. Кравчук).
 І тільки тоді, коли заплакала скрипка, я зітхнув вільніше, наче з мого горба скотились тисячі скель (О. Олесь).
 Благословенна ти в віках, як сонце наше благовісне, як віщий білокрилий птах, печаль і радість наша, пісне (М. Рильський).

8.      Знайдіть складнопідрядне речення з однорідною супідрядністю.
 Я аж тремчу, коли на клич ніхто не прийде в самотині, і не люблю я двох облич, коли вони в одній людині (А. Малишко).
 Я той, що греблі рвав, а не сидів у скелі, коли дуби валились вікові (П. Воронько).
 На березі хвилястої Десни, де білі піски й дерева зелені, де слід віків обкопували вчені, стояло місто, оповите в сни (М. Рильський).
 Й полинові дні, й хмелем повиті, повідходять за обрії часу, що з тобою разом пережиті, коли пили на двох одну чашу (А. Дущак).

9.      До якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення? Де б не проживала людина, куди б не закинула її доля, але «солодкий та коханий» дим рідного краю має завжди бути присутній (В. Скуратівський).
 
однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю;
 однорідною супідрядністю;
 з послідовною підрядністю.

10.          Виберіть складнопідрядне речення з неоднорідною супідрядністю.
 
Над світом стояла така благословенна тиша, що було чути, як кущики жита ронили краплі роси (М. Стельмах).
 І от тепер, коли утома в своїх обіймах пригорта, мені так хочеться додому, де коливаються жита... (Д. Фальківський).
 Недалекий той час, коли чесність зійде зі списку народних чеснот, настільки вона стане звичайною в нашій дійсності (І. Вільде).
 І вже туман пливе, бреде над полем, щоб за хвилину сонцем розцвісти, щоб навіть я з надією та болем твої старі перечитав листи! (Є. Плужник).

11.          Виберіть речення з неоднорідною супідрядністю.
 Кузнею, в якій викувано першу політичну програму відродженого українства, було славне Кирило-Мефодіївське братство в Києві, назване так від слов’янських першоучителів (За М. Голубцем).
 Шевченко належить не лише Україні – всьому людству, хоч кожне його слово – про Україну (І. Дзюба).
 Куди б не переносила доля степовика, завжди перед його очима стоятиме степове безмежжя, яким прокочуються ковилові хвилі (В. Супруненко).
 Я славлю злотокосу осінь, де смуток мій немов рубін, у перстень вправлений; ще й досі не випав з мого серця він (М. Драй-Хмара).

12.          Виберіть речення з неоднорідною супідрядністю.
 Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль… (Л. Українка).
 Нам угору йти в шуканні суті, а не скніти в теплому кублі, щоб не бути, щоб лишень не бути зайвими людьми на цій землі (О. Сенатович).
 Я не знайшов тут тих, кому імення – люди, хто хлюпав у життя із серця чистоту, хто з світу обскрібав, немов луску, огуду, прожектором думок  розгонив темноту (В. Симоненко).
 Куди б ви не верстали шлях своєю землею, не давайте отрокам своїм чинити зло і шкоду ні селам, ні посівам, щоб люди не проклинали вас (З повчання Володимира Мономаха).

13.          Виберіть складнопідрядне речення з різночленною супідрядністю.
 Почали радитися, як їм вибратися з плавнів, куди йти (М. Коцюбинський).
 Надто часто ми залишаємося байдужими або навіть майже ворожими до кладовищ, які зникають, і до попелищ – двох джерел наших дуже мудрих похмурих душ і важких настроїв (Д. Лихачов).
 Слова – це ті ж зерна, що впали в родючу землю, це хліб наш насущний, без якого немислиме саме життя (О. Блик).
 Коли я дивлюсь на хмари, ті діти землі і сонця, що, знявшись високо, все вище і вище, мандрують блакитним шляхом, – мені здається, що бачу душу поета (М. Коцюбинський).

14.          Виберіть складнопідрядне речення з різночленною супідрядністю.
 Історики вважають, що в період трипільської культури на нашій території жило плем’я пелазги, яке, очевидно, своїм тотемом мало цю священну птицю (За Я. Потапенко).
 Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили та марне б бога не хвалили, на наші сльози сміючись (Т. Шевченко).
 Учень – це не посудина, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити (Б. Паскаль).
 Вихователю, йди й розповідай дітям про те, що вразило тебе, що пробудило в твоєму серці гаряче пережите від гордості чи гніву, радості чи ненависті (В. Сухомлинський).

15.          Виберіть складнопідрядне речення з послідовною підрядністю.
 Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть, і як з зітханням зливається їх сміх (О. Олесь).
 Не скажу нового, коли заявлю, що у взаєминах з природою людство підійшло до рубежу, за яким таїться загроза для існування самого життя на нашій землі (З журналу).
 
Хто не бачив тебе, рідний краю, той не знає, на що здатна і чим багата наша рідна природа (М. Олійник).
 Хіба не вірите, що скоро день засвітить, що сонце наше вже з-за обрію встає, що хід його спинить ніщо не зможе в світі і цвіту нашого ніщо вже не уб’є! (О. Олесь).

16.          Виберіть складнопідрядне речення з послідовною підрядністю.
 Я світ увесь сприймаю оком, бо лінію і цвіт люблю, бо рала промінні глибоко урізались в мою ріллю (Драй-Хмара).
 Україну знає лише той, хто був на ній, на її пожарах сьогодні, а не по газетах чи салютах обчислює її перемоги, втикаючи паперові прапорці у мертву географічну карту (О. Довженко).
 Самотність – багатогранна й комплексна проблема, що має загальнолюдський характер і існує стільки, скільки люди пам’ятають себе (З журналу).
 Коли б він міг, зі всього світу скликав би лікарів, щоб вони по крапельці знесли здоров’я  його дружині, поставили на проворні ноги (М. Стельмах).

17.          До якого типу належить складнопідрядне речення  В душі зберігаю навіки години, коли я уперше побачив той край, де, вшир розмахнувшись в степах України, назустріч до моря полинув Дунай (М. Нагнибіда)?
 з однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю;
 з однорідною супідрядністю;
 з послідовною підрядністю.

18.          До якого типу належить складнопідрядне речення Яким би довгим не був твій життєвий шлях і якими б значними не були люди, яких ти на цьому шляху зустрів, ніхто з них у твоїй свідомості не взяв гору над учителем твоїм (С. Дангулов)?
 однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з різночленною супідрядністю;
 з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю.

19.          З’ясуйте, до якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення Коли наука досягає якоїсь вершини, з неї відкривається широка перспектива дальшого шляху до нових вершин, по якому наука піде далі (С. Вавилов)?
 з неоднорідною супідрядністю;
 з однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю.

20.          До якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення Умій виховатися так, щоб ти не „сипав сіль” на чужі болючі рани, щоб гучно не ступав брудними чобітьми там, де треба затамувати подих... (В. Сухомлинський)?
 
однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з послідовною підрядністю.

21.          До якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення Уже й не віриться, що є земля, де сім тисячоліть квітує жито, де Борисфен - Славута повз поля несе човни терпляче й сумовито (М. Руденко)?
 однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з послідовною підрядністю і однорідною супідрядністю;
 з послідовною підрядністю і неоднорідною супідрядністю.

22.          До якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись (Л. Костенко)?
 однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 із послідовною підрядністю.

23.          До якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення. Карпо дивився на голі білі гори, що зовсім зливалися з білим небом у вечірній імлі, так що не можна було розібрати, де кінчались гори, де починалось небо (І.Нечуй-Левицький)?
 з однорідною і неоднорідною супідрядністю;
 з послідовною підрядністю і неоднорідною супідрядністю;
 з послідовною підрядністю і однорідною супідрядністю;
 складна синтаксична конструкція з безсполучниковим і підрядним зв’язком.

24.          З’ясуйте, до якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення Убоге й обмежене життя школярів, учитель яких покладається лише на те, що напередодні уроку піде і візьме те, що необхідно віддати, передати (В. Сухомлинський)?
 з послідовною підрядністю;
 
з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю.

25.          З’ясуйте, до якого типу ускладнених структур належить складнопідрядне речення Першим її свідомим порухом було те, що, коли той попросив заспокоїти Галю, послухалася його, хоч і не відгукнулася словом (П.Гуріненко)?
 з послідовною підрядністю;
 з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю;
 
з неоднорідною супідрядністю.

    

 

  До загального змісту                          До змісту теми